Drodzy Państwo,

Podczas współpracy lub wymiany korespondencji elektronicznej z naszą spółką przekazują nam Państwo pewne dane osobowe, których stajemy się administratorem. Są to na przykład informacje przekazane w formularzach zamieszczonych na naszej stronie WWW jak również informacje zawarte w Państwa stopce e-mail.

Niniejsza polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych:

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych będzie Vinderen Logistic Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, NIP 522-29-63-753 (spółka dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na adres iod@vinderen.com
 2. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  – imiona i nazwiska,
  – dane kontaktowe (email, numer telefonu, dane związane z innymi formami elektronicznego komunikowania się),
  – dane korespondencyjne (adres, miasto, ulica, kod pocztowy)
  – dane podmiotu, dla którego Państwo pracują wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi tego podmiotu.
 3. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym odbiorcom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Państwa dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:
  – wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa,
  – wynikającym z konkretnego formularza lub innego źródła kontaktu, np. w celu kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.,
  – kontaktu Administratora z Państwem w sprawach związanych z zawartą umową i jej realizacją,
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 6. Dane osobowe przekazane nam przez Państwa mogą być udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą. Dane mogą być również być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym usług księgowo-kadrowych, usług z zakresu zarządzania jakością, usług zarządczych, usług prawnych oraz usług transportowych.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez: czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania/ czas trwania Państwa współpracy z Administratorem lub do odwołania przez Państwa zgody, a także później przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.
 8. W dowolnym momencie mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może być dokonane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych, których to dokonywano w czasie obowiązywania Państwa zgody.
 9. Aby wycofać wcześniej wyrażoną zgodę prosimy wysłać wiadomość na adres mailowy: iod@vinderen.com z krótką informacją, którą zgodę i w jakim zakresie chce Pan/Pani wycofać.
 10. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, macie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Ochrona techniczna Państwa danych osobowych:
  – Administrator chroni Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych.
  – Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu ochronę Państwa danych osobowych. W szczególności Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i informatyczne, oraz zabezpieczenia fizyczne.
 12. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


Copyright © Vinderen Logistic | 2017 | Wszelkie prawa zastrzeżone

   

Polityka prywatności | Polityka cookies