USŁUGI CELNE

Dział agencji celnej VINDEREN LOGISTIC Sp. z o.o. to agenci celni legitymujący się wieloletnim doświadczeniem z zakresu zagadnień celnych i logistycznych. Posiadając rozległą wiedzę dotyczącą unijnych przepisów regulujących międzynarodowy obrót towarowy służą nią w każdej chwili wszystkim zainteresowanym podmiotom gospodarczym. Długotrwała współpraca z Urzędem Celnym, rzetelność dokonywanych zgłoszeń celnych oraz pomoc w rozwiązywaniu złożonych zagadnień celnych dają komfort i zadowolenie firmom, które nam zaufały. Naszym klientom proponujemy rozwiązania dopasowane do ich indywidualnych oczekiwań i potrzeb. Oferujemy kompleksową obsługę związaną z procesem odpraw celnych, we wszystkich procedurach przewidzianych przez kodeks celny. Usługę odprawy celnej dokonujemy w oparciu o posiadane pozwolenia na:

 • stosowanie zabezpieczenia generalnego – posiadamy zabezpieczenia w procedurze dopuszczenia do obrotu, co pozwala nam ograniczenie do minimum czas obsługi zgłoszenia celnego przez służby celne oraz uiszczanie w imieniu naszych klientów należności celno-podatkowych w celu podejmowania towarów natychmiast po uzyskaniu zwolnienia celnego.
 • korzystanie z gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej / wspólnej procedury tranzytu
 • prowadzenie składu celnego, co umożliwia sukcesywne (częściowe) dokonywanie odpraw celnych towaru, dzięki czemu nie jest konieczne uiszczanie należności celno – podatkowych w całości za wprowadzany do składu celnego towar

Proponujemy Państwu korzystanie z poniższych usług:

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Wywóz
 • Inne procedury specjalne (tranzyt, składowanie celne, w tym procedura naprawcza związana z prawidłowym oznakowaniem towaru w oparciu o normy UE zawarte w deklaracji zgodności CE)
 • Zabezpieczenie należności celno-podatkowych w imieniu kontrahentów zarówno w procedurze dopuszczenia do obrotu jak i w procedurze tranzytu
 • Wnoszenie wniosków jak i odwołań podlegających rozpatrzeniu przez Organa Celne
 • Wnoszenie o uzyskanie pozwoleń w imieniu klientów
 • Wystawianie świadectw pochodzenia
 • Uzyskiwanie potwierdzeń w wywozie
 • Organizacji wymaganych przez przepisy około kodeksowe kontroli granicznych przesyłek z krajów trzecich
 • Usługa doradztwa celnego

Dodatkowo współpracujemy nie tylko z administracją celną, ale i z takimi instytucjami jak:

 • WIORiN – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Sanepid – Portowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną
 • WIJHARS – Wojewódzką Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Portowym Granicznym Lekarzem Weterynarii

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

MASZ PYTANIA ?

Jesteś zainteresowany usługami naszej firmy w zakresie spedycji, magazynowania, usług celnych ?

TAK
Copyright © Vinderen Logistic | 2017 | Wszelkie prawa zastrzeżone

   

Polityka prywatności | Polityka cookies